Krister Dahlström - Foto:

Krister Dahlström

www.krister.dahlstrom.com

Klassisk gitarr med själ och känsla.
Krister Dahlström framträder på den traditionella klassiska konsertscenen och exklusiva företagsarrangemang både i Sverige och utomlands. Med sin brillianta teknik och utsökta musikalitet kombineras de egna tolkningarna av musiken vigt med kåserande mellanspel - ett ovanligt men mycket tilltalande sätt som öppnat den klassiska gitarrvärlden för den stora massan.