Tiina Lindfors - Foto:

Tiina Lindfors

Tiina Lindfors är en av de medlemmar som grundade Dansteatern ERI. Under sin karriär har hon gjort ca 80 koreografier. Typisk för hennes produktioner är ett tätt samarbete med kompositörer och orkestrar.
Tillsammans med kompositören Mikko Heiniö har hon redan skapat fem betydande samproduktioner av nutidsmusik och -dans.
Som koreograf tar Lindfors ofta ställning och betonar dansens möjligheter att påverka samhället.

Av Lindfors koreografier har elva producerats för TV:n och flera av dessa har representerat Finland i Prix Italia- och Golden Praha- tv-programtävlingarna. Lindfors dans och koreografier har utöver i Norden visats i övriga Europa samt Asien, Amerika och Afrika.

Lindfors har fått kyrkans kulturpris om Passio (2011), Villa Karos kulturpris (2011), Svenska Kulturfondens pris (2005), Finska Kulturfondens pris (1999) och Pro Dance - priset (1987).